Tietosuojalausunto

Tietosuojavastaavan ja henkilötietojen käsittelijän nimi ja yhteystiedot

Bierdoktor
Elina Kiiskinen
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@bierdoktor.fi
Internetsivu: www.bierdoktor.fi

Yleistä

Henkilötietojen käsittely, poistaminen ja säilyttäminen

Käsittelemme internetsivujemme käyttäjien henkilötietoja ainoastaan taataksemme internetsivuston sisällön ja informaation toiminnan. Henkilötietojen käsitteleminen tapahtuu ainoastaan käyttäjän suostumuksesta. Internetsivujemme käyttäjien henkilötiedot poistetaan heti, kun syy niiden säilyttämiseksi ei enää ole voimassa. Poikkeuksen tekevät ainoastaan tilanteet, joissa lupaa henkilötietojen käsittelemiseksi ei ole mahdollista saada tai henkilötietojen käsittely ja/tai säilyttäminen on lain mukaisesti sallittua tai laki vaatii sitä.

Internetsivun toiminta ja lokitiedostot (logfile)

Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Internetsivustoa käytettäessä sivusto käsittelee automaattisesti sivuston avanneen tietokoneen ja järjestelmän tietoja. Sivusto anonymisoi nämä tiedot, joten yksittäisen sivuston käyttäjän henkilötiedot eivät ole jäljitettävissä. Internetsivusto käsittelee seuraaviat tietoja:
Internetsivuston avaamiseen käytetty selain
Sivuston käyttäjän käyttöjärjestelmä
Sivuston käyttäjän IP-osoite (anonymisoidaan)
Sivuston käytön ajankohta (päivämäärä ja aika)
Sivustot, joiden kautta käyttäjän käyttöjärjestelmä siirtyy internetsivustoon
Sivustot, jotka käyttäjän käyttöjärjestelmä avaa internetsivuston kautta
Näitä käsiteltyjä tietoja ei tallenneta yhdessä sivuston käyttäjän henkilötietojen kanssa.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus ja tietojen tallentamisen kesto

Lokitiedostojen tallentamisen tarkoitus on taata internetsivuston toiminta. Tietoja käytetään myös internetsivuston toimivuuden ja toimintavarmuuden optimoimiseksi. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. Internetsivuston keräämät tiedot poistetaan automaattisesti 60 päivän kuluttua.

Lokitietojen tallentamisen estäminen ja kieltäminen

Lokitiedostojen kerääminen ja tallentaminen on välttämätöntä internetsivuston toiminnan takaamiseksi. Lokitietojen keräämistä ei tästä syystä voi estää eikä kieltää.

Evästeiden käyttö (cookies)

Evästeiden kuvaus ja käsittely

Internesivusto käyttää evästeitä (cookies). Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan sivuston käyttäjän nettiselaimessa ja/tai sen toimesta. Kun sivuston käyttäjä avaa sivuston, eväste tallentuu hänen käyttöjärjestelmälleen. Eväste mahdollistaa käytetyn selaimen tunnistamisen, kun sivuston käyttäjä avaa sivuston uudelleen.

Käytämme evästeitä, jotta internetsivustomme käyttäminen palvelee mahdollisimman käyttäjää. Inervetsivustomme toiminta vaatii, että sivustoa käyttävä nettiselain on tunnistettavissa myös sivunvaihdon jälkeen.

Sivustomme käyttämät evästeet tallentavat seuraavat tiedot:
Kielivalinta
Internetsivun käyttöön liittyvät tiedot

Avatessaan internetsivumme käyttäjälle tiedotetaan evästeiden käytöstä ja käyttäjä antaa tässä yhteydessä hyväksyntänsä henkilötietojen keräämistä ja tallentamisesta varten. Tässä yhteydessä käyttäjälle tiedotetaan myös tästä tietosuojalausunnosta.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Evästeiden kerääminen ja käyttäminen on teknisesti välttämätöntä internetsivuston käytön helpottamiseksi. Osa internetsivustomme toiminnoista on mahdotonta tarjota ilman evästeiden käyttöä. Evästeiden toimivuuden kannalta on tärkeää, että internetsivusto tunnistaa käytetyn nettiselaimen omyös sivunvaihdon jälkeen.

Näitä teknisesti välttämättömiä evästeitä ei käytetä käyttäjäprofiilin tallentamiseksi.

Tietojen tallentamisen kesto, tallentamisen estäminen ja kieltäminen

Käyttämiämme evästeitä ei tallenneta internetsivustolle. Niiden voimassaolo päättyy, kun sivuston käyttäjä sulkee sivuston tai nettiselaimen.

Evästeet tallentuvat käyttäjän tietokoneelle, joka lähettää ne seuraavalla käyttökerralla internetsivustollemme. Käyttäjä voi siis itse kontrolloida evästeiden käyttöä. Muuttamalla käyttämänsä nettiselaimen asetuksia käyttäjä voi deaktiovoida evästeiden käytön tai rajoittaa sitä. Käyttäjän koneelle tallentuneet evästeet käyttäjä voi itse poistaa, tämä voi tapahtua myös automaattisesti. Jos käyttäjä deaktivoi evästeiden käytön internetsivustollamme, osan internetsivustomme toiminnoista on mahdotonta käyttää.

Tilaus sähköpostitse

Tietojenkäsittelyn kuvaus

Internetsivustomme tarjoaa myhdollisuuden lähettää tilaus sähköpostitse. Tilauksen yhteydessä tallennetaan seuraavat tiedot:
Tilaajan suku- ja etunimi
Tilaajan osoite
Tilaajan puhelinnumero
Tilaajan sähköpostiosoite
Näiden tietojen käsittelemiseksi tilajaalta pyydetään tilauksen yhteydessä suostumus. Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Tilaajan tietoja käsitellään, jotta tilaus voidaan käsitellä.

Tietojen tallentamisen kesto, tallentamisen estäminen ja kieltäminen

Tilaajan tiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita tilauksen käsittelemiseksi. Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
Tilaaja voi sähköpostitse vaatia tietojensa välitöntä poistamista.

Henkilökohtaiset oikeudet

Henkilöillä, joiden henkilökohtaisia tietoja käsitellään, on seuraavat oikeudet, jotka tietojen käsittelijän tulee ottaa huomioon:

  • Oikeus saada tietoa omista henkilökohtaisista tiedoistaan
  • Oikeus korjata ja/tai täydentää omia henkilökohtaisia tietojaan
  • Oikeus omien henkilökohtaisten tietojen poistamiseksi
  • Oikeus saada protokollatiedosto omista henkilökohtaisista tiedoistaan
  • Oikeus muuttaa tai peruuttaa lupa käyttää omia henkilökohtaisia tietojaan
  • Oikeus tehdä valitus tuetosuojavaltuutetulle

Tarkemmin henkilökohtaisista tietosuojaoikeuksista: https://tietosuoja.fi/etusivu.